Produktpaketkampanjer som konverterar

För leverantörer, återförsäljare och distributörer på IT -konsumentmarknaden

Integritetspolicy

För att göra Redeem the Code ännu bättre för dig använder vi alltid funktionella och analytiska cookies (och liknande tekniker). Vi vill också placera cookies för att göra ditt besök på Redeem the Code och vår kommunikation med dig enklare och mer personlig. Dessa cookies gör det möjligt för oss och tredje parter att spåra och samla in ditt internetbeteende inom och utanför Redeem the Code. Detta gör det möjligt för oss och tredje parter att skräddarsy vår webbplats, app, reklam och kommunikation efter dina intressen. Du kan alltid ändra dina cookiepreferenser här.

Icke-personaliserad reklam/marknadsföring
Personlig reklam/marknadsföring

Flera partner använder "Redeem The Code" för att behandla och genomföra olika kampanjer och åtgärder med hjälp av webbadressen "redeemthecode.com". Denna url ägs av RoBIT The Source BV (numera kallad: The Source). För genomförandet av alla kampanjer har varje leverantör ett behandlingsavtal med The Source för att garantera samma säkerhets- och sekretessnivå för dina uppgifter.

The Source behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Uppgifterna kommer inte att säljas eller användas i något kommersiellt syfte annat än vad som anges på vår webbplats.

Personuppgifter som vi behandlar

The Source behandlar dina personuppgifter för att du använder våra tjänster och/eller för att du själv tillhandahåller dem till oss. Uppgifterna behövs för att genomföra kampanjerna och för att förse dig som kund med det material som du har rätt till.

För varje kampanj kan vi bearbeta olika uppgifter. Vi kommer dock aldrig att behandla andra personuppgifter än ditt:

 • För- och efternamn
 • Kön
 • Födelsedag
 • Adressinformation
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Köps- och betalningsinformation
 • IP-adress
 • Data om aktivitet på vår webbplats
 • Sökbeteende
 • Internetwebbläsare och enhet

Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är yngre än 18 år, såvida de inte har föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är äldre än 18 år. Vi rekommenderar därför att föräldrar ser över vad deras barn gör på internet för att på så sätt förhindra att uppgifter om barn samlas in utan föräldrarnas samtycke.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skicka information om verksamheten på plattformen.
 • Skicka ett nyhetsbrev
 • För att kunna ringa eller skicka e-post till dig om det är nödvändigt för att du ska kunna använda våra tjänster.
 • Meddela dig om ändringar av tjänster och produkter
 • För att leverera varor och tjänster till dig
 • The Source analyserar ditt beteende på webbplatsen för att förbättra webbplatsen och anpassa utbudet av produkter och tjänster till dina preferenser.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

The Source lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de mål för vilka dina uppgifter samlas in.
 • Identifieringsuppgifter: minst 5 år efter det att avtalet har upphört att gälla.
 • Lokaliseringsuppgifter: upp till 5 år efter det att avtalet har löpt ut.
 • Webbplatsstatistik och beteendedata: 26 månader

Delning av personuppgifter med tredje part.

The Source säljer inte dina uppgifter till tredje part och tillhandahåller dem endast om det är nödvändigt för att genomföra vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Vi sluter avtal med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att garantera samma säkerhets- och sekretessnivå för dina uppgifter. The Source förblir ansvarig för dessa handlingar.

Cookies

The Source använder funktionella och analytiska cookies på webbplatsen. Cookies är textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Om du vill kan du välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Efter ditt besök kan du ta bort cookies utan några konsekvenser.

Knappar för sociala medier

Knapparna för sociala medier på den här webbplatsen finns med för att du ska kunna dela sidor via sociala medier som Linkedin, Facebook, Google+ och kanske andra i framtiden. Om du klickar på dessa knappar behandlas personuppgifterna av det aktuella sociala medienätverket. Läs integritetspolicyn från den plattform du ska använda för att se hur dessa nätverk interagerar med och hanterar dina personuppgifter.

Få tillgång till, ändra eller radera uppgifter

Du har rätt att begära att The Source inspekterar, förbättrar, kompletterar, raderar eller blockerar dina personuppgifter. Efter att ha mottagit din begäran får du inom fyra veckor en översikt över dina personuppgifter i den personliga My Codes-miljön. Om det finns några felaktigheter kan du begära att justera, komplettera, radera eller skydda dina uppgifter med hjälp av den personliga My Codes-miljön. Frågor om denna integritetspolicy eller en begäran om åtkomst, förbättring, komplettering, borttagning eller blockering av dina personuppgifter kan du skicka till vår kundtjänst.